חסר רכיב

מכרז למשרת מהנדס/ת מועצה אזורית זבולון

19/11/2017

‏‏‏‏13 נובמבר 2017

‏‏‏‏כ"ד חשון תשע"ח

מ כ ר ז    פ ו מ ב י

 

בהתאם לסעיף 41 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1976, מכריזה בזה המועצה האזורית זבולון, על משרות פנויה כדלקמן:

 

תאור המשרה: מהנדס/ת מועצה למועצה האזורית זבולון

שיעור המשרה: 100%.

תאור התפקיד

מהנדס המועצה. אחראי/ת על:

·       ניהול מחלקת הנדסה ועובדי המחלקה.

·       גיבוש מדיניות המועצה בנוגע לתכנון, בינוי ,פיתוח וביצוע עבודות במועצה.

·       תכנון הפרויקטים המיועדים לביצוע בעזרת אנשי מקצוע ותיאום עם מנהלי המחלקות הרלבנטיים.

·       אחריות על הכנת מכרזים והתקשרות עם קבלנים וספקים.

·       אחריות על ביצוע פרויקטים של בניה ופיתוח במועצה.

·       ניהול תקציב הבניה והפיתוח במועצה וביצוע מעקב על התקדמות ההוצאות אל מול המקורות.

·       אחריות על קשר עם משרדי הממשלה הרלבנטיים: פנים, שיכון, חינוך, תחבורה, רשות מקרקעי ישראל וכדומה כולל קשר עם גופי הסמך שלהם.

·       מהנדס המועצה האזורית זבולון, אינו ממלא תפקיד של מהנדס הוועדה המקומית.

 

תנאי סף למילוי התפקיד:

·       מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים.

·       בעל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

·       ניסיון מקצועי של לפחות חמש שנים בתחום של תכנון עיר ובאחד מהתחומים הבאים: רישוי ופיקוח, בניה ציבורית, עבודות ציבוריות.

·       ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומינהלי.

·       המועמד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 

כישורים נוספים:

·        אמינות ומהימנות אישית, חריצות, תקשורת בין אישית מעולה, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ ויכולת השתלבות בצוות ותיק ומנוסה.

·        הכרות קודמת עם המועצה ויישוביה – יתרון.

·        הכרות עם משרדי הממשלה הרלבנטיים: פנים, שיכון, חינוך, תחבורה, רשות מקרקעי ישראל וכדומה כולל קשר עם גופי הסמך שלהם – יתרון.

·        יישומי מחשב: הכרות עם תוכנות אופיס, יישומי מחשב ייעודים בתחום הבניה ושימוש באינטרנט.

 

הצעות מועמדות בצירוף תעודות השכלה, ניסיון וקורות חיים יש לשלוח לידי מזכיר המועצה האזורית זבולון,
ארז ארד, לכתובת מייל:
ovdim.zvulun@gmail.com, או לפקס: 04-8478128, עד תאריך 5.12.2017.

 

 

דב ישורון

ראש המועצה

מועצה אזורית זבולון

 

חסר רכיב