חסר רכיב

שנת לימודים פוריה ומוצלחת

05/09/2017
שנת לימודים פוריה ומוצלחת לכל ילדי הקיבוץ, מורים, הורים
והצוות החינוכי, ב ה צ ל ח ה
חסר רכיב