חסר רכיב

מכרז- מנהל בי"ס שש שנתי

20/04/2017מ כ ר ז    פ ו מ ב י

 

בהתאם לסעיף 41 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1976, מכריזה בזה המועצה האזורית זבולון, על משרות פנויה כדלקמן:

תאור המשרה: מנהל/ת בית ספר תיכון שש שנתי כרמל זבולון

 

שיעור המשרה: 100%.

תאור התפקיד

 

מנהל/ת בית הספר העל יסודי, אחראי/ת על:

·        ניהול והפעלת בית ספר על יסודי שש שנתי על כל היבטיו.

·        גיבוש חזון חינוכי לבית הספר ויישומו תוך כדי התפתחות בית הספר.

·        הנחייה ופיקוח מקצועי על צוותי ההוראה והמינהל של בית הספר.

·        ניהול, רישום ושיבוץ התלמידים בחטיבת הביניים והחטיבה העליונה.

·        עמידה בתקציב המוגדר לבית הספר והקפדה על גיוס כל המשאבים הניתנים לבית הספר.

·        קשר עם מחלקת החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, הפיקוח ועם יתר מערכות החינוך במועצה האזורית זבולון.

·        שמירה על קשר תקין עם ההורים, וועדות החינוך בישובים וועדי הישובים.

·        השתתפות בפורומים פנימיים וחיצוניים בכל הקשור בתחומי אחריות בית הספר.

 

תנאי סף להגשת מועמדות:

·        על המועמד לעמוד בכל התנאים המצטברים, הנדרשים ע"י משרד החינוך המוגדרים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך "מינוי מנהלים – נהלים והנחיות" (תנאי הסף באתר המועצה http://www.zvulun.org.il, בתווית דרושים ומכרזים שבפינת המידע), מועמדותו של מועמד שאינו עומד בתנאי הסף תיפסל.

 

כישורים נוספים למילוי התפקיד:

·        ניסיון קודם בתפקידי ניהול במערכת החינוך – יתרון.

·        יכולת הנהגה, הובלה והנחייה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה.

·        ניסיון בהגשת תלמידים לבחינות הבגרות – יתרון.

·        בין מועמדים שהם בעלי כישורים דומים, תינתן עדיפות למועמד/ת המתגורר/ת במועצה האזורית זבולון.

הצעות מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות השכלה, ניסיון והמלצות יש לשלוח לידי מזכיר המועצה האזורית זבולון, ארז ארד, לכתובת מייל: ovdim.zvulun@gmail.com, או לפקס: 04-8478128, עד תאריך 7.5.2017.

 

 

דב ישורון

ראש המועצה

מועצה אזורית זבולון
חסר רכיב