חסר רכיב

תרבות ופנאי

24/08/2016

תרבות וחיי קהילה

חיי התרבות מתבססים בעיקר על חגי ישראל אך ישנן גם פעילויות וטיולים

שונים לאורך השנה. בארגון החגים לוקחים חברים, מועמדים ותושבים.

הקיבוץ מקצה תקציב, מתוך מיסי הקהילה, לאחראי התרבות ולפעילות

התרבותית.

חסר רכיב