חסר רכיב

חינוך

24/08/2016

בכפר מכבי מערכת חינוך לגיל הרך המספקת מסגרת איכותית לחינוך

הילדים החל מתום חופשת לידה ועד בית הספר. מערכת הגיל הרך מנוהלת

בתפיסה חינוכית קיבוצית על ידי אנשי מקצוע והנהלת חינוך בליווי ייעוץ

מקצועי. ילדי הקיבוץ לומדים בבתי הספר של המועצה שתומכת ומלווה

אותם. בית הספר היסודי “ניצני זבולון” נמצא בתחום המועצה בקרבת

הקיבוץ, ואילו חטיבת ביניים ותיכון “כרמל זבולון” 

בקיבוץ גם מערכת חינוך בלתי פורמלית משלימה הפועלת אחרי שעות בית הספר ובחופשות.“בית אלון”

מרכז פעילות לילדי ביה”ס א’-ו’ ומועדון/מרכזון נעורים לילדי ז-י”ב.

חסר רכיב